Du kan returnere produktet etter først å ha fått et RMA-nummer (returbekreftelsesnummer) og ved å fileølge eventuelt andre oppgitte retningslinjer. For ytterligere informasjon se og velg "guidance". Garantien er betinget av retur av produktet. SanDisk er ikke ansvarlig for et produkt som er tapt eller skadet underneath forsendelse.————… Read More


The security point is sweet but why does not it even have alternatives within the application to repeat or move stuff with the device to the portable SSD I want to move things straight from my phone to your portable SSD simply Full Evaluate Forsaken Wigo January 8, 2018*Please let us know just as much as possible about your inquiry to make sure tha… Read More